Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng các bạn đến với Gioithieusach.vn. Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Các điều khoản sử dụng sau đây quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Website. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của Gioithieusach.vn.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản này và tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Gioithieusach.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Gioithieusach.vn.

1. Truy cập và sử dụng.

Gioithieusach.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà website cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Gioithieusach.vn mà không cần báo trước.

Đừng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không can thiệp vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc cố gắng truy cập chúng bằng phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi khi được pháp luật cho phép, bao gồm các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu hiện hành. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi sai trái bị nghi ngờ.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Gioithieusach.vn cho cá nhân với mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Gioithieusach.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin.

3. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Gioithieusach.vn, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Gioithieusach.vn. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Gioithieusach.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Gioithieusach.vn.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Gioithieusach.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Gioithieusach.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

5. Đóng góp của thành viên

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến thông qua Liên hệ của Gioithieusach.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến website, bạn cấp cho website quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Gioithieusach.vn. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Gioithieusach.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

6. Giám sát và thi hành

Gioithieusach.vn có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của website; thực hiện các sửa đổi mà Gioithieusach.vn cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Gioithieusach.vn cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

7. Tiêu chuẩn Nội dung

Nội dung trên website được cập nhật liên tục từ trang website chính thức của các sàn thường mại điện tử: Tiki, Shopee, Lazada,.. các công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và các tổ chức lớn khác. Mọi thông tin về tính chính xác của nội dung cũng như trách nhiệm về nội dung.

8. Vi phạm bản quyền

Gioithieusach.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền. Theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Gioithieusach.vn vi phạm bản quyền của bạn. Bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Gioithieusach.vn. Bằng cách gửi thông báo cho website qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

9. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Gioithieusach.vn. Được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Gioithieusach.vn Có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian. Nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Gioithieusach.vn. Có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Và Gioithieusach.vn không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin công bố trên Gioithieusach.vn được cung cấp bởi các bên thứ ba. Gioithieusach.vn không thể và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả sử dụng hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Gioithieusach.vn. Và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Gioithieusach.vn.

10. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Gioithieusach.vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet. Hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

11. Điều khoản Chính sách Bảo mật

Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các cách chúng tôi hiển thị, thu thập, xử lý thông tin về bạn (ẩn danh hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi) tại https://gioithieusach.vn/chinh-sach-bao-mat/ – bao gồm hiển thị ưu đãi, liên kết liên kết, giao dịch ,… Từ chúng tôi và các đối tác của chúng tôi để tạo ra phí Dịch vụ của GioiThieuSach.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Gioithieusach.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn. Hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Gioithieusach.vn.

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình bằng cách sử dụng mức độ cẩn thận và kỹ năng hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích sử dụng chúng. Nhưng có một số điều chúng tôi không hứa về Dịch vụ của mình. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp có thể hỗ trợ nhưng không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, bất kỳ tranh chấp giao dịch nào không liên quan đến chúng tôi, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ các giao dịch mà chúng tôi không chấp nhận.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, ví dụ: phản ánh các thay đổi đối với luật hoặc các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên xem các điều khoản thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung được sửa đổi trong Dịch vụ hiện hành. Các thay đổi sẽ không áp dụng trở về trước và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi chúng được đăng. Tuy nhiên, các thay đổi liên quan đến các chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi cho một Dịch vụ, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Các điều khoản này kiểm soát mối quan hệ giữa GioiThieuSach và bạn. Chúng tôi không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng bên thứ ba nào.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không thực hiện hành động ngay lập tức, điều này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như thực hiện hành động trong tương lai).

Để biết thông tin về cách liên hệ với GioiThieuSach, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Mở app Zalo quét mã QR để truy cập bằng điện thoại:

QR: Điều khoản sử dụng
Giới thiệu sách hay
Logo